Dat Du Min Leevsten Bust. (Trad)

Chorus :

Dat du min Leevsten büst Dat du wull weeßt

Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht

Segg, wo du heeßt

Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht

Segg, wo du heeßt

.

Kumm du um Middernacht Kumm du Klock een

Vader slöpt, Moder slöpt Ick slap aleen

Vader slöpt, Moder slöpt Ick slap aleen

.

Klopp an de Kammerdör fat up de Klink

Vader slöpt, Moder meent Dat deit de Wind

Vader slöpt, Moder meent Dat deit de Wind

.

Wenn dann de Morgan graut Kreit dan de hann

Leevster min leevster min Du must nun Gann

Leevster min leevster min Du must nun Gann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *